Toggle Menu

Şaft Kovanı Takımları

BT Marine, her tür gemi için tasarlanan ve imal edilen, aynı zamanda pek çok farklı yatak yağlama yöntemine uygun çeşitli şaft kovanı takımı seçenekleri sunabilmektedir. Çoğu tersane, montaj ve hizalama için farklı imalat protokollerine, onaylı prosedürlere ya da eğitim programlarına sahiptir. BT Marine, tedarik ettiğimiz ürünün montaj gereksinimlerine uygun olması için tersanelerle işbirliği içinde çalışma konusunda uzmandır. Gerekli olması durumunda, IACS standartlarında uyarlama yapılabilir.

Chockfast® ile Sabitlenen Çelik ve Alüminyum Şaft Kovanları

Bu tip şaft kovanı, geminin gövdesine kaynakla sabitlenen daha geniş dış kovanlara hizalandıktan sonra, Chockfast® ya da benzeri epocast reçine kullanılarak oluşturulur. Bu sistemin avantajı, iç kovanın reçineyi dökmeye uygun bir vida ile sabitlenmesi sayesinde şaft ile hat hizalamasının çok daha kolay gerçekleştirilmesidir. Şaft kovanının iç kısmı, yataklar, halat koruması, montaj flanşları, iç conta ile eksiksiz olarak teslim edilir ve BT Marine, gerekli olması halinde, hizalama vidaları ve salmastra flanşları dahil olmak üzere geminin dış kovanını da sağlayabilir. Bazı durumlarda, şaft kovanının ön ucunun Chockfast® ile sabitlenmesi amaçlanır ve arka uç, tersane tarafından nihai hizalama ve montaj için kalın bir duvar ve destek ile donatılır. BT Marine, bu gereksinimlerin karşılanması için özel olarak imal edilmiş şaft kovanları tedarik edebilir.

Kaynakla Sabitlenmiş Çelik ve Alüminyum Şaft Kovanları

Bu kovanlar, kaynakla doğrudan geminin gövdesine sabitlenmek üzere tasarlanmıştır ve yatak kısmının ısıya bağlı deformasyonunun önlenmesi için ön ve arka uçlarında ağır duvar başlıklarıyla imal edilir. Şaft kovanı, yataklar, halat koruması, gövde içindeki contaya ya da salmastra kutusuna dönük conta yuvası ile eksiksiz olarak teslim edilir. Bu tip kovanlar aynı zamanda, geminin gövdesine doğrudan bağlanmak üzere şaft başına monte edilmiş bir destek ile teslim edilebilir.

GRP Şaft Kovanları

Vakumlama ya da filament örgü yöntemiyle üretilen cam elyafından imal edilen BT Marine GRP şaft kovanı takımı, bir düz şaft contasıyla ya da flanş şaft contasıyla teslim edilebilir. Bu, geleneksel salmastra kutusu ya da akıtmaz conta biçiminde olabilir ve kullanılan motorun sabit ya da esnek olmasına bağlı olarak tedarik edilebilir. BT Marine GRP şaft kovanları, teslim edilmeye hazırdır ve gerekli olması durumunda ön ve arka yataklarıyla birlikte sağlanır.

 

Bronz Şaft Kovanları

Hem ahşap deplasmanlı gemiler hem de GRP için uygun olan, geniş bir bronz şaft kovanı yelpazesi mevcuttur. Bu kovanlar su ile yağlamaya uygun olup motor muhafazasının ön ve arkasında dökme bronz kullanılır. Bunlar, ön ve arka yatakları içeren bronz kovana kesintisiz döküm koluyla entegre edilmiştir. Bronz şaft kovanları, flanşlar kullanılarak motor muhafazasına sabitlenebilir ya da kovan, gemiye uygun bir reçine ya da Chockfast® kullanılarak sabitlenmesine olanak sağlayacak şekilde tırtırlı olarak imal edilebilir. İç conta, su ile yağlama için bronz salmastra kutusu ya da akıtmaz conta biçiminde olabilir.

 

BT Marine Propellers Ltd.
Propulsion Technology Centre, Black Swan Road, Dawlish, United Kingdom, EX7 0GF
Tel: +44 (0)1626 864378    |   info@btmarinepropellers.co.uk