Toggle Menu

Hướng dẫn nhận báo giá

Nếu bạn muốn nhận báo giá, hãy điền đầy đủ các thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian sớm nhất.

 

 

BT Marine Propellers Ltd.
Propulsion Technology Centre, Black Swan Road, Dawlish, United Kingdom, EX7 0GF
Tel: +44 (0)1626 864378    |   info@btmarinepropellers.co.uk