Toggle Menu

Hệ thống bánh lái

BT Marine thiết kế và sản xuất các loại bánh lái phù hợp với tất cả các loại ứng dụng, các loại tàu và đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào của IACS.

Chế tạo bánh lái

Bánh lái BT Marine được chế tạo từ một trong hai loại: thép non hoặc thép không gỉ với tấm bánh lái phẳng, nâng cao hoặc có kết cấu dạng cánh theo yêu cầu. Đây là loại bánh lái được gắn với ổ đỡ chốt lái hoặc cho việc điều khiển trở nên dễ dàng, hoặc nằm dưới ống bánh lái trên các phương tiện tốc độ cao.

Hàng trữ phân tán có mặt bích đối tiếp cũng có sẵn trên các ứng dụng pintle mount để dễ dàng loại bỏ tấm bánh lái và tiếp cận chân vịt..

Hệ thống ba bánh lái tích hợp

Là một phần cụm nozzle của BT Marine, hệ thống bánh lái đơn hoặc bộ ba với hiệu suất cao như một phần không thể thiếu trong cấu trúc nozzle.

Hệ thống ba bánh lái của BT Marine bao gồm các thành phần hoàn chỉnh gối đỡ trục, các khớp lái và bích gá lắp và được chứng minh cải thiện hệ thống lái, kiểm soát tốc độ thấp của tàu khi được trang bị như một phần của một hệ thống động cơ đẩy BT Marine.

Bánh lái bằng đồng đúc

Đối với mục đích sử dụng là thương mại và giải trí cần có bánh lái đồng đúc. Đối với các tàu nhỏ hơn, chúng tôi có khoảng chuẩn giá đỡ phía sau hoặc thông qua bánh lái thân tàu phụ thuộc vào kích thước thân tàu và tốc độ tàu. Những tàu lớn cần bánh lái bằng đồng sẽ được thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng.

Ống bánh lái

Là một phần của cụm bánh lái BT Marine, ống bánh lái được sản xuất từ ​​một trong các nguyên liệu: thép, nhôm, GRP hay đồng cùng với gối đỡ, bộ kín và vòng đệm.

 

BT Marine Propellers Ltd.
Propulsion Technology Centre, Black Swan Road, Dawlish, United Kingdom, EX7 0GF
Tel: +44 (0)1626 864378    |   info@btmarinepropellers.co.uk